התמחות המשרד

משרד עורכי הדין  HLB | הררי ליפשיץ ובביש  הינו המשרד המוביל בארץ בתחום דיני העבודה המעניק ללקוחותיו את ה"מילה האחרונה" בתחום משפט העבודה בצורה נגישה, מובנת ומותאמת לעולם התפעולי והמסחרי של כל לקוח.

משרדנו מתמחה בייצוג מעסיקים מתחומי עיסוק וענפים שונים בכל הקשור לניהול המשאב האנושי בכל ההיבטים הנדרשים הרלבנטיים

התמחות המשרד

משרד עורכי הדין  HLB | הררי ליפשיץ ובביש  הינו המשרד המוביל בארץ בתחום דיני העבודה המעניק ללקוחותיו את ה"מילה האחרונה" בתחום משפט העבודה בצורה נגישה, מובנת ומותאמת לעולם התפעולי והמסחרי של כל לקוח.

משרדנו מתמחה בייצוג מעסיקים מתחומי עיסוק וענפים שונים בכל הקשור לניהול המשאב האנושי בכל ההיבטים הנדרשים הרלבנטיים

התמחות המשרד

משרד עורכי הדין HLB | הררי ליפשיץ ובביש הינו המשרד המוביל בארץ בתחום דיני העבודה המעניק ללקוחותיו את ה"מילה האחרונה" בתחום משפט העבודה בצורה נגישה, מובנת ומותאמת לעולם התפעולי והמסחרי של כל לקוח.

משרדנו מתמחה בייצוג מעסיקים מתחומי עיסוק וענפים שונים בכל הקשור לניהול המשאב האנושי בכל ההיבטים הנדרשים הרלבנטיים

יחסי עבודה קיבוציים

 •  ליווי מעסיקים בשלבי התארגנות ראשונית (ייעוץ להנהלת החברה אודות כללי ההתנהגות המיוחדים; הדרכות למנהלים; ניסוחי מסמכי תקשורת וייצוג בערכאות).
 • התמודדות עם מצבים של טענות ליציגות מצד שני ארגוני עובדים באותו ארגון ו/או התנגדות להתארגנות בקרב עובדים.
 • ליווי וייעוץ להליכי מו"מ קיבוצי וניסוח ההסכם הקיבוצי, ייעוץ בהטמעתו והכנת כל המסמכים הנלווים.
 • ניהול התקשורת מול ארגון העובדים במהלך חיי ההסכם הקיבוצי, לרבות בהליכי סיום עבודה, שינויים ארגוניים (מיזוגים ורכישות, או להבדיל צמצומים), יישוב חילוקי דעות, מתן מענה לדרישות שונות וכיו"ב.
 • ליווי, ייעוץ וייצוג במקרים של סכסוכי עבודה ובשביתות.
 • רישום במאגרים הנדרשים וקבלת היתרים מיוחדים (ככל הנדרש).

ניסוח הסכמי עבודה

 • הכנת הסכמי עבודה מותאמים לפעילות המעסיק, לסוגי התפקידים השונים, למקובלות הענף ולדין; ניסוח מסמכי סודיות; מסמכי הלוואה; רכב; התחייבות לאי תחרות, שמירה על קניין רוחני וזכויות יוצרים, תוכניות תימרוץ ותגמול מיוחדים וכיו"ב. כמו כן, ליווי וייעוץ למנגנוני תגמול, לרבות במנגנוני תגמול מיוחדים כגון אופציות ומניות (מסוגים שונים), תגמולים משתנים תלויי יעדים ועוד.
 • הכנת תקנונים ומסמכי מדיניות מתקדמים בשורה של נושאים (לרבות הטרדה מינית, מחשוב ופרטיות, נוהלי חופשה ועוד);

ליווי ויעוץ משפטי שוטף

המשרד מאמין בליווי מלא ומותאם לצרכי הלקוח ובכלל זה עומד לרשות מנהלי ההון האנושי של כל ארגון, למתן מענה בכל נושא נדרש, לרבות:

 • ליווי וייעוץ בעניין בניית מנגנוני העסקה מותאמים לדרישות תפעוליות, אך תואמים לדרישות הדין.
  הוצאת היתרים לעבודה במנוחה שבועית ובשעות נוספות לפי הסדרים מיוחדים.
 • ליווי הליכי סיום עבודה לעובדים זוטרים ובכירים וקבלת היתרים מיוחדים במקרה של פיטורי עובדים מוגנים (כגון עובדות בהיריון, עובדים בטיפולי פוריות, או שירות מילואים וכיו"ב) או במקרים של שינוי תנאי העסקה, ניוד לתפקיד אחר וכיו"ב.
 • מתן מענה לגורמים רגולטוריים כגון נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד העבודה, רשות ההגירה ועוד.
 • הכנת חוות דעת שונות (כגון לעניין תחולת צווי הרחבה, הסדרי תגמול ותוספות, פרשנות הסכמים קיבוציים, חישובי זכויות וכיו"ב).
 • הכנת דו"חות שכר שווה לעובדת ולעובד וליווי ארגונים למניעת חשיפה מיותרת בנושא פערי שכר בלתי מוצדקים.
 • ליווי וייעוץ בהליכי משבר (תלונות של עובדים נגד מנהלים בנושאי הטרדה מינית והתעמרות (ראו הרחבה בהמשך).
 • ניסוח מכתבי התראה ו/או התכתבויות מול עובדים במקרים שונים ו/או מול ארגוני עובדים.
 • ייעוץ בנושא סוגיות שוטפות הקשורות לפרטיות עובדים בעבודה, סוגיות של שוויון וכיו"ב.
 • ייעוץ בכל ההיבטים הקשורים לביטוח פנסיוני של העובדים.
 • עדכון בפסיקות חדשות והלכות רלבנטיות.
 • הדרכות מנהלים והעברת הרצאות לחברי הנהלה, מנהלים בדרג ביניים ולצוות משאבי אנוש.
 • ייעוץ בסוגיות הנוגעות להעסקה מרחוק (עבודה ממדינות אחרות/העסקת מומחים/עובדים זרים) בחברות רב לאומיות וכיו"ב.
 • ייעוץ בנושא צורות העסקה מורכבות (קבלני משנה, ספקי כוח אדם וכיו"ב).
 • ליווי הליכי הסדרה ורגולציה אצל המעסיקים (ארגונים רבים מתנהלים על "אוטומט" בעוד המציאות המשפטית משתנה ומתעדכנת). הליכי הסדרה, הם חלק מתפיסת ציות מתקדמת ומניעת סיכונים.

ייצוג משפטי

 • ייצוג בכל הערכאות המשפטיות בדין האזרחי והפלילי בתחום דיני העבודה.
 • ייצוג בפני רשויות שיפוט, וועדות פריטטיות, הליכי בוררות, גישור וכיו"ב.
 • ייצוג בכל סוגי ההליכים, לרבות תובענות ייצוגיות, צווי מניעה, צווים בעניין אכיפת סעיפי אי תחרות (לרבות צווי אנטון פילר), תביעות כספיות, סכסוכים קיבוציים.
 • ייצוג מול משרד העבודה בהליכים מנהליים, פליליים ואזרחיים; כמו גם ייצוג לקבלת היתרים מאת
  הממונה על עבודת נשים, וועדת העבודה של משרד הבטחון; הממונה על שעות עבודה במשרד
  העבודה ועוד

הטרדה מינית והתעמרות במקום העבודה

 • למשרד התמחות מיוחדת, מוכרת בתחומים אלו ובכלל זה:
 • המשרד נותן ייעוץ לממונות על הטרדה מינית בהליכי בירור;
 • ייעוץ להנהלה במקרה של תלונה על הטרדה מינית לעניין קיום החוק;
 • ניסוח תקנונים למניעת הטרדה מינית מעבר לנדרש בחוק וקביעת מסמכי מדיניות;
 • קורס הכשרה לממונעות למניעת הטרדה מינית;
 • העברת הרצאות למניעת הטרדה מינית והדרכות בתחום;
 • שירותי בדיקה חיצונית של תלונות על הטרדה מינית;
 • ייצוג בתביעות בגין הטרדה מינית.

שיחות ייעוץ והכוונה לבכירים

 • פגישות עם בכירים בצמתי הכרעה (סיום ותחילת יחסי עבודה) בשורה של נושאים וככל הנדרש ליווי וייעוץ.

יישוב מחלוקות בדרכי גישור

 • עו"ד הררי ליפשיץ הוסמכה כמגשרת.
 • במקרים מיוחדים של בקשות מיוחדות ומקרים מיוחדים, מספקת שירותי יישוב מחלוקות בדרכי גישור.
צור קשר
אנא השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם